مشهدی شو در حقیقت یک نوستالژی است در راستای آن‌چه که در قدیم به مردم مشهد با عنوان مشتی اطلاق می شد. این واژه به نوعی بیان‌گر مشهدی شدن مردمی است که از شهرها و کشور های دور و نزدیک به شهر مشهد مقدس برای زیارت علی ابن موسی الرضا علیه السلام مشرف می شدند. حال مردم مشهد برای معرفی شهر خود با پیوستن به کمپین مشهدی شو، از این طریق نسبت به راهنمایی گردشگران اقدام خواهند کرد.